De Europese privacyverordening (GDPR), is een Europese wetgeving die gaat over de “bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en betreffende het vrije verkeer van die gegevens”.

Deze gaat morgen van kracht, op 25 mei 2018.

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over onze patiënten nodig. Als gevolg vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we verzamelen en wat we daarmee precies doen.

Lees alle informatie in ons privacybeleid.

Daarnaast nemen we een aantal extra maatregelen in onze dagelijkse werking om je gegevens optimaal te beschermen.

Groetjes,
Sara en Enid