//sareni.be/wp-content/uploads/2017/08/Sareni-logo-kleur.png

Sareni Logopediepraktijk Mechelen

Welkom op de website van logopediepraktijk Sareni.
In onze praktijk kan u terecht voor de behandeling van kinderen en volwassenen.

Welke therapie geven we?

Leerstoornissen

Dyslexie of leesstoornis, dysorthografie of spellingstoornis en dyscalculie of rekenstoornis zijn verschillende vormen van leerstoornissen.

Taalstoornissen

Problemen met het begrijpen van taal en het gebruik van taal, zoals woordenschat, zinsbouw en morfologie.

Articulatie

Moeilijkheden bij de uitspraak van bepaalde klanken.

Slikstoornissen

Moeilijkheden bij het slikken, bijvoorbeeld na een cerebrovascular accident (CVA) of ten gevolge van een neurogene ziekte (bijvoorbeeld ziekte van Parkinson)

Neurogene stoornissen

Afasie of Dysartrie na een cerebrovascular accident (CVA) of ten gevolge van een neurogene ziekte (bijvoorbeeld ziekte van Parkinson)

Afwijkende mondgewoonten

Foutieve tongpositie (in rust en/of bij het slikken), mondademen, duimzuigen en vingerzuigen.

Hoe gaan we te werk?

Bij heel wat problemen die door een logopedist te behandelen zijn, heeft u recht op een vorm van terugbetaling. Afhankelijk van de stoornis kan hiervoor een verschillende procedure gevolgd worden. De meest voorkomende procedure hebben we voor jullie beschreven. Soms is het misschien niet noodzakelijk therapie op te starten. We ontvangen u dan graag voor een adviesgesprek. Neem gerust contact met ons op om hiervoor een afspraak te maken.

//sareni.be/wp-content/uploads/2017/08/LOGO-SARENI.png

Wie zijn wij?

Wij zijn Sara en Enid, twee logopedisten die elkaar leerden kennen tijdens het studeren in Leuven. We zijn beiden gepassioneerd door logopedie, zowel bij kinderen als volwassenen. Ondertussen is ons team uitgebreid met Eloïse.

Enid Van Gorp

Logopediste

Enid Van Gorp

Master in de logopedische & audiologische wetenschappen

0476 43 58 61
enid@sareni.be

Sara Vandertwee

Logopediste

Sara Vandertwee

Master in de logopedische & audiologische wetenschappen

0495 80 82 89
sara@sareni.be

Eloïse De Waele

Logopediste

Eloïse De Waele

Master in de logopedische & audiologische wetenschappen

0476 59 17 52
eloise@sareni.be

Je kind op speelse wijze blind leren typen?

Typ10 is een typcursus ontwikkeld voor kinderen vanaf 9 jaar. Deze cursus is ook geschikt voor kinderen met een leerstoornis of ontwikkelingsstoornis.

typ10 logo sareni

Laatste nieuws

Ons privacybeleid

De Europese privacyverordening (GDPR), is een Europese wetgeving die gaat over de “bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en betreffende het vrije verkeer van die gegevens”. Deze gaat morgen van kracht, op 25 mei 2018. Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over…

Read More →

Wij starten op 1 oktober

Op 1 oktober starten wij onze nieuwe logopedische praktijk in Mechelen. In onze praktijk kunnen zowel kinderen als volwassenen terecht. Bij kinderen behandelen we leerstoornissen, taalstoornissen, articulatiestoornissen en myofunctionele stoornissen (afwijkende mondgewoonten). Bij volwassenen behandelen we neurogene taal- en spraakproblemen en slikproblemen. Voor meer informatie of voor een afspraak, mag u ons bellen, mailen of…

Read More →